KONTAKTYTA

NY%20-%20no%20need%20to%20argue_edited.p
IMG_5904_edited_edited.png

EN DEL AV Mänskliga Rättigheter ÅRET 2020


ETT KONSTPROJEKT SOM PÅGÅR UNDER HELA DET ANNALKANDE 20-TALET

MED SYFTET ATT FÅNGA VAD EN GENERATION UNGA HADE FÖR FÖRVÄNTNINGAR OCH VISIONER INFÖR TJUGOTALET.

VÄLKOMMEN ATT DELTA

INGEN FÖRFÖRSTÅELSE KRÄVS

BARA DINA TANKAR UTMYNNANDE I TVÅ ORD.


 

TIDSKAPSEL 20 TAL

föreläsning

poesi

musik

konserter

ateljé

popquiz

dj  drama

workshops

MED FINT STÖD AV UPPSALA KOMMUN

& I GOTT SAMARBETE MED SENSUS UPPSALA

symbol_svart.png