top of page
pdf galleriet 2020 - NY.jpg

LATHUND BELYSNING PDF

Galleri Leoparden

Vision - konstens egenvärde är absolut

Mål - visa konst som är angelägen, som har en strävan och en infallsvinkel

* FORCE MAJEURE - Vid händelse av allvarlig karaktär såsom brand, vattenläcka eller sjukdom/ kontraktsbrott tar sig GALLERI LEOPARDEN rätten att ställa in alt. skjuta upp en utställning.

bottom of page