top of page

"SVERIGEPREMIÄR FÖR  KORTFILMEN "SEE YOU IN MY ART"

"See you in my art" är gjord på 26 h - från inköp av kamera, inspelning, klippning till färdigt resultat.

En film om strukturer, identitet, förväntade roller och om skönhet. Finns den överallt? Vilka är dess bevekelsegrunder?


26 h
  10,36 minuter 
20 år av konst

 

Mitt i natten kontaktades en  kollega för lån av musik. Sten Nygren, musiker och ljudkonstnär, bistod med denna. Filmen har deltagit vid Indiefest, LA - Bridges International - BLOW UP, Chicago - Canada shorts, Canada - New York film & screenplay, NYC- LA underground film forum - Los Angeles Cinefest - Depth of field, CA

 

A movie about structures and identity. About the search for beauty in all it's appearances. And about asking questions. Is there beauty where I live? What are it's inducements? Can it survive anything?

bottom of page