top of page

AMANDA MOBERG

They tried to kill us

24/2-9/3

Quraterad av Amanda Moberg

Det började som ett tankeexperiment; att fly från sin egen historia. Rent teoretiskt bör det fungera genom att placera in sitt jag i konstverk vars historia redan är skriven, utstuderad, analyserad. Att ta någon annans kroppsliga plats. En återupprepning och replika inom en akademisk disciplin som konst bör vara smärtfritt, men det var det inte. Experimentet blev snarare ett blottläggande, och nu en utställning. 

Stillbild från filmen "They tried to kill us"

Foto: Amanda Moberg.

bottom of page